Książka o Januszu Korczaku z udziałem tarnowian

2014-07-31 20:43:58

Dwa lata po zakończeniu Roku Janusza Korczaka i w 25. rocznicę przyjęcia „Konwencji praw dziecka” ukazała się książka pt. „Interdyscyplinarność w wychowaniu. Inspiracje korczakowskie”. Redaktorami naukowymi pozycji są dwaj tarnowianie prof. dr hab. Adam Solak i Tomasz Eliasz Wardzała, trzecim jest dr Roman Gawrych. Mógłby ktoś zapytać: po co, skoro już tak wiele o Korczaku powiedziano, napisano, konferowano?

- Publikacja jest owocem tego, co zostało zasiane przed dwoma laty. Zdaje się, że nie mniej dobrym powodem wydania niniejszej pozycji jest 25. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych „Konwencji praw dziecka”. Zaznajamiając się z tym aktem prawa i z zasadami wychowywania Janusza Korczaka, trudno nie ulec wrażeniu, że „Konwencja” jest spisanym przez prawników dziedzictwem Starego Doktora – mówi Tomasz E. Wardzała.

 

Prof. Adam Solak dodaje, że - prezentowana książka to zbiór dojrzałych, przemyślanych tekstów znakomitych autorów, naukowców, praktyków. Już wcześniej pisali oni o Korczaku, doskonale znają jego życie, działalność, teorie pedagogiczne, system wychowawczy, który stworzył. Zdecydowali pochylić się raz jeszcze nad twórczością pierwszego w Polsce, nieusankcjonowanego prawem, rzecznika praw dziecka. Wybierając go, nie kierowali się jedynie myślą pedagogiczną, jaką stworzył, choć ta jest zdumiewająca, ale przede wszystkim zwrócili uwagę na to, jak wspaniałym był człowiekiem. Ktoś powiedział, że nie można być dobrym nauczycielem i wychowawcą, nie będąc przy tym dobrym człowiekiem. Dla autorów zamieszczonych tu artykułów najlepszym przykładem tego stwierdzenia jest Janusz Korczak, który wybrał ideę służenia dziecku i jego sprawie i któremu idea ta przyświecała do końca swoich dni.

Zawarte w książce teksty scalają osobę Janusza Korczaka i wszystkie sfery jego działalności. Poznają Państwo osobę niezwykłego pedagoga, jego wkład, w Polsce i na świecie, w kształtowanie praw dziecka, także szczególnie uzdolnionego. Autorzy zwracają uwagę na świat dzieciństwa, wartości dziecka niewyznaczane dobrem materialnym, wychowanie dziecka przez sztukę i pracę. W publikacji zamieszczono także teksty poświęcone nauczycielom i pedagogom wyzwalającym twórcze myślenie i działanie dziecka wpływające na jego rozwój. Skupiono się także na metodach wychowawczych stosowanych w domach, rozgraniczając wolność rodzica i wolność dziecka, prawa rodzica i prawa dziecka.

Teksty zawarte w książce:

-         Marek Michalak - Nie ma dzieci – są ludzie. Janusz Korczak pierwszym niekonstytucyjnym rzecznikiem dziecka,

-         Paweł Jarosław Jaros - Rola Polski w kształtowaniu standardów ochrony praw dziecka,

-         Iwona Czaja-Chudyba - Respektowanie praw i potrzeb dzieci zdolnych w świetle myśli Janusza Korczaka,

-         Janusz Miąso - Janusz Korczak – promocja „człowieka wewnętrznego” w kontekście współczesnego nadmiaru „człowieka zewnętrznego” (perspektywa personalistyczna),

-         Sabina Wieruszewska-Duraj - Świat życia dziecka i kontekst podmiotowości w pedagogice Janusza Korczaka,

-         Marta Uberman - Wychowanie estetyczne i wychowanie przez pracę w myśli pedagogicznej Janusza Korczaka,

-         Adam Solak  - Mądrość rodzicielska i wychowawcza inspirowana ideą korczakowską,

-         Tomasz Eliasz Wardzała - Henryk Goldszmit – potrzeba współpracy,

-         Roman Gawrych - Janusz Korczak – Społecznik, lekarz i pedagog,

-         Bernadeta Kosztyła - Twórczy nauczyciel w pedagogice Janusza Korczaka,

-         Anna Thier - Metoda dramy jako jedna z form realizacji myśli korczakowskiej,

-         Piotr Kowolik - Miejsce dziecka w poglądach Janusza Korczaka i nauczaniu papieża Jana Pawła II,

-         Sebastian Tabor - Refleksje etyczno-filozoficzne o dziecku,

-         Katarzyna Stanek - Prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami a przemoc fizyczna wobec dziecka w rodzinie własnej.

 

 

news